Online conferentie 27 februari 2021

Op zaterdag 27 februari 2021 is er een online conferentie geweest over de achtergronden en voortgang van het werk van Aviv Ministry.

De conferentie is aan één stuk te bekijken op ons Youtube-kanaal: Lezingen online Aviv conferentie 27 februari 2021. Tussendoor is tijdens de online conferentie ook de film "The last stop" vertoond.

 

Hieronder zijn de lezingen van Jan van Capelleveen, Alfred Muller en Dov Bikas afzonderlijk te bekijken, met geschreven samenvattingen.

(Klik op de naam om direct naar die lezing te gaan)

Urgentie van het Evangelie  (Jan van Capelleveen)

We leven in een roerige tijd en voor velen onzekere tijd. Door de Coronacrisis verliezen mensen door de ziekte familieleden en vrienden en door de lockdowns treedt er veel psychische, sociale en economische schade op.
Voor veel christenen een reden te meer om hoop te geven aan mensen die het niet hebben en het Evangelie te delen in woord en in daad.
Zelf ervaar ik deze tijd als een tijd waarin het Evangelie uiterst urgent is. Er is niets belangrijker dan dit: mensen vertellen van onze Redder de Here Jezus Christus, Hem te laten zien in ons leven en het Woord van God te delen met hen.

Dov Bikas van Aviv Ministry is iemand die deze taak heel serieus neemt. Als u op de hoogte bent van zijn werk zult u dat kunnen beamen.
Aan de hand van een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs gaan we zien hoe belangrijk dat Woord van God is, daarbij in het achterhoofd houdend dat de Here Jezus Zelf het Levende Woord is.

Diepere sociale achtergronden van de verslavingsproblematiek in Israël (Alfred Muller)

Drugsgebruik in Israël heeft een lange geschiedenis. Al voordat de staat in 1948 werd opgericht, waren er mensen aan de drugs. Ook nu nog komt het probleem in het hele land voor. Velen gebruiken cannabis en de politie rolt met grote regel plantages op. Sommige politici zij er voorstander van softdrugs te legaliseren. Israëliërs raken om verschillende redenen aan de drugs. Met name in het zuiden van Tel Aviv zijn de harddrugs een groot probleem.
Sociale werkers melden met de Covid-19 pandemie een toename van drugsgebruik, huiselijk geweld en zelfmoordpogingen. Drugsgebruik heeft ook te maken met andere problemen, zoals zware misdaad en vrouwenhandel. Gelukkig zijn er hulpverleningsprojecten, zoals de Aviv Ministry van Dov Bikas.

Voortgang van het werk en Bijbelse reflecties (Dov Bikas)

Dov Bikas heeft gesproken vanuit de Bijbel en een update gegeven van de stand van zaken in de voedselkeuken in Tel Aviv, de verslavingsopvang en de The Womens Shelter in Beër-Sjeva; dat is de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.
Dov Bikas sprak in het Engels en werd simultaan vertaald door Martijn Kant.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief