• slide11.jpeg

Wat ons bezielt

1. Wij geloven dat de eerste prioriteit van ieder christen, die zijn Heer en Heiland wil volgen, is om het evangelie helpen uit te dragen en dat het uiteindelijke doel van alle kerkelijke activiteiten of discipelschapsprogramma's gericht moet zijn op het bereiken van hen die verloren zijn.

2. Wij geloven dat de reddende boodschap door woord en daad verkondigd wordt. Er hoort een gezonde balans te zijn tussen het verkondigen van het goede nieuws van Gods liefde en het in praktijk brengen van deze liefde. Liefdadigheid alleen, zonder de reddende boodschap, is geen echte hulp omdat het geen eeuwigdurende vrucht draagt.

3. Wij zijn ervan overtuigd dat Jezus zich op de verschoppelingen -tollenaars en hoeren- richtte omdat zij meer openstonden voor het evangelie dan andere groepen. Zich bewust van hun zonden waren ze op zoek naar hulp en stonden open voor bekering. Vandaag de dag zien wij hetzelfde beeld: de verslaafden, prostituees en daklozen staan, van alle groepen in het huidige Israel, het meest open voor het reddende evangelie. Wij zijn daarom van mening dat meer werk gestoken moet worden in het bereiken van deze groepen omdat het dienen van deze mensen ongetwijfeld na aan Gods hart ligt ("Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;..." - Mattheus 25:35).

4. Wij geloven dat iedere verslaafde die definitief gebroken heeft met zijn verslaving een wandelend wonder is en een teken van Gods glorie. Ex-verslaafden zijn daardoor een krachtig getuigenis naar vrienden en familie.

5. Wij geloven dat als ex-verslaafden discipelen geworden zijn en onderwijs gekregen hebben, zij grote mogelijkheden hebben om leiders van kerkgemeenschappen of van bedieningen te worden. Wij hebben dit meermaals met eigen ogen zien gebeuren.

6. Omdat onze activiteiten niet door de Israëlische overheid gefinancierd wordt en wij de verslaafden geen geld vragen voor hun verblijf in ons afkick-centrum, geloven wij dat onze Aviv-ministry enkel meer vrucht kan dragen door de hulp van Christenen binnen en buiten Israel die ons steunen met gebed, met korte bezoeken en met financiële en andere vormen van ondersteuning.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief