• slide1a.jpg
  • slide2.jpg
  • slide12.jpeg

Aviv Ministries, een sociaal-maatschappelijke stichting, is sinds 2005 aan het werk in het zuiden van Tel Aviv. Daar helpen wij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften van deze mensen zoals kleding en voedsel. Ons voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens. We moedigen een ieder aan het normale familieleven weer op te pakken, een zegen te zijn voor anderen en ‘goede vruchten’ te dragen.
Als ministry geloven wij dat alleen onze messias Jezus, werkelijk herstel kan brengen. Daarom leggen wij het evangelie uit in onze dagcentra en moedigen we bezoekers aan op zoek te gaan naar God. Zijn Zoon kwam naar deze aarde om zondaren te redden van de dood – ook al is de situatie totaal hopeloos.

Aviv Ministry Nederland
Het werk van Aviv Ministry Israel wordt ondersteund door Stichting Aviv Ministry Nederland. Deze stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Café Tinto heeft in een interview met Peter Pilon in een uitzending van 17 april 2014 aandacht besteed aan het werk van Dov Bikas. U kunt deze uitzending hier bekijken: Uitzending Café Tinto over Aviv Ministry, 2014. In dit interview komt ook Rob Lasonder aan het woord, secretaris van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Binnenkort zullen we ook inhoud gaan geven aan onze nieuwe facebookpagina en ons nieuwe youtubekanaal.

In de video 'The Last Stop'  (hierboven) is te zien in wat voor buurten we werken. 'The Last Stop' is een film over de werken van Aviv Ministry in een van de meest hopeloze wijken in Israël. Waar eens een busstation was, is nu een plaats van prostitutie, drugsgebruik en vluchtelingen. Met een gaarkeuken dicht bij het oude busstation en een rehabilitatiecentrum in Beer-Sheva, wil Aviv Ministry diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. De meeste vrijwilligers in de Aviv centra zijn ex-verslaafden die volledig opgeknapt terugkeren naar hun oude vrienden. Samen zoeken zij vervolgens naar de vrede, sjalom, van God.
Aan Hem alleen alle eer en glorie!

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief